Krąg Biblijny

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”
św. Hieronim

- JEŚLI CHCESZ LEPIEJ ZROZUMIEĆ TREŚĆ PISMA

ŚWIĘTEGO

- JEŚLI CHCESZ POZNAĆ CHRYSTUSA

- JEŚLI CHCESZ DOŚWIADCZYĆ JEZUSA W

JEGO SŁOWIE

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

KRĘGU BIBILIJNEGO

każdy piątek godz.17.30

sala przy Klasztorku